Medrando xuntos

Comedor

Nunha etapa de crecemento e desenvolvemento cognitivo como é a etapa educativa, a alimentación saudable xoga un papel fundamental para que as nenas e nenos poidan afrentar todos os retos que se lles presentan diariamente. Dende a ANPA somos conscientes da importancia de que a rapazada acceda a unha alimentación de calidade e por iso confiamos en Calidus, que é un catering que ofrece alimentos frescos e de calidade nutricional axeitada.

Todos os meses teredes o menú no que se inclúen suxerencias para as ceas. Os nenos son atendidos por monitores tralo remate das clases (de 14:00 a 15:45 horas). Despois da comida os nenos xogan nos patios do colexio e sala de usos múltiples.

As recollidas das nenas e nenos farase en dúas quendas:

1ª quenda 15:15h
2ª quenda 16:00h

Os usuarios do comedor que vaian sós para casa teñen que presentar unha autorización asinada polos seus pais/nais ou titores legais.

Os prezos de comedor (subvencionado por FOANPAS e ANPA) para o curso 2022/23 son:

5 días semanais 79€/mes
4 días semanais 65,50€/mes
3 días semanais 52,50€/mes
2 días semanais 36,50€/mes
1 día semanal 18,50€/mes
Días extra fixos 5€/comida
Semanas alternas 20€/semana
Esporádicos 6€/comida

O pago dos recibos farase por adiantado nos 10 primeiros días do mes no número de conta ABANCA:

IBAN: ES23 2080 5087 6230 4001 1426
Beneficiario: ANPA Mestres Goldar

No caso de non facelo o/a neno/a non poderá seguir asistindo ó comedor.

Bolseiros: O/A pai, nai, titor do/a alumno/a, deberá asinar o listado de becas. No caso de non asinalo, poderá perder a axuda.

Lembramos a importancia de informar da anulación de pratos ou de pedidos de dieta, para o cal debe enviarse un Whatsapp ou chamar ao 644577635 antes das 9:30 h. O/as bolseiro/as tamén teñen que avisar, se non poden perder a axuda.

Asimesmo, para un cambio de horario de recollida ou retraso puntual débese chamar as monitoras no 644886692 a partires das 13:30h.

En caso de alerxias con réxime especial deberán aportar un informe médico e unha autorización conforme pode asistir ó comedor escolar.

AVISO DE COOKIES

Esta web utiliza cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptes la política de privacidad y la política de cookies.